2020 m. III ketvirtis

Trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas. 

                                                              2020 m. II ketvirtis

Pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                2020 m. I ketvirtis

Pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                              2019 m. IV ketvirtis

Ketvirtojo ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                     

                                                                2019 m. III ketvirtis

Trečiojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas.

                                                                2019 m. II ketvirtis

1. Finansinės  būklės ataskaita.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį.

4. Finansinių   ataskaitų aiškinamasis raštas.                                                         

                                                                    2019 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita.

2. Veiklos rezultatų ataskaita.

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

                                                                   2018 m.  IV ketvirtis

1. Metinės finansinės ataskaitos

2. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

     

                                                                  2018 m. III ketvirtis 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

                                                           

                                                                  2018 m. II ketvirtis 

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

                                                                   2018 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų atsakaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. IV ketvirtis

1. Metinės finansinės ataskaitos

2. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. III ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. II ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2017 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. IV ketvirtis

1. Metinės finansinės ataskaitos

2. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. III ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finanasvimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. II ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

 2015 m. IV ketvirtis

Metinės finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. III ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskairtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. II ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. I ketvirtis

1. Finansinės būklės ataskaita

2. Veiklos rezultatų ataskaita

3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

4. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2014 m. IV ketvirtis

Metinės finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2014 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2014 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2014 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2013 m. IV ketvirtis

Metinės finansinės ataskaitos

Finasinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2013 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2013 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2013 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2012 m. IV ketvirtis

2012 m. metinės finansinės ataskaitos

2012 m. ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2011 m. IV ketvirtis

2011 m. Finansinės būklės atsakaita

2011 m. Veiklos rezultatų ataskaita

2011 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2010 metai

2010 metų finansinės ataskaitos

2010 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas