Menu Close

2022 STAŽUOTĖ “MĄSTYMO MOKYKLA” LONDONE

dalyviai

Plungės lopšelis-darželis “Pasaka” dirba pagal “Mąstymo mokyklos“ metodiką, kuri orientuota į vaikų mąstymo gebėjimų bei įpročių ugdymą. Pasitelkiant mąstymo strategijas bei mąstymo įrankius (mąstymo žemėlapius, E. de Bono mąstymo kepures, mąstymo raktus, aukštesnio lygio klausimus, mąstymo įpročius), ugdomi vaikų aukštesnieji mąstymo gebėjimai, kūrybiškumas, kritinis mąstymas.

Darželio atstovės mokytoja metodininkė Vitalija Rėkašienė ir logopedė – specialioji pedagogė metodininkė Sonata Pakalniškienė lapkričio 14 – 16 dienomis stažavosi Londone. Mokymai vyko keturiose mokyklose, kurios yra akredituotos ir toli pažengusios taikydamos Mąstymo mokyklos elementus ir principus. Gautos žinios ir geroji patirtis bus perduota kitoms darželio pedagogėms, kurios galės pritaikyti jas diegiant mąstymo kultūros ugdymą.

#Thinking

Skip to content