NR.

PEDAGOGAI

  PAREIGOS 

  KVALIFIKACIJA  

IŠSILAVINIMAS

1

Irena Petreikienė 

Direktorė

III vadybinė kategorija

Aukštasis

2

Regina Jonušienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

3

Loreta Grigaitytė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

4

Jūratė Endrikienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Aukštasis 

5

Jolanda Gedrimienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

6

Laima Dolgovienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

7

Rūta Meškauskienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

8

Vitalija Rėkašienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

9

Vilma Garbienė

Mokytoja

Metodininkė

Aukštasis

10

Daiva Gatulienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

11

Elena Smilgevičienė

Mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

12

Dalia Milašienė

Spec.pedagogė-logopedė 

Vyresnioji spec.pedagogė-logopedė

Aukštasis

13

Sigita Gabalienė 

Mokytoja

Mokytoja

Aukštasis 

14

Deimantė Bračkuvienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

15

Gajutė Rūtienė

Mokytoja

Vyrenioji mokytoja

Aukštasis

16

Alma Kleinauskienė 

Mokytoja

Vyrenioji mokytoja

Aukštesnysis

17

Birutė Rekašienė

Mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

 18  Aušra Stončienė Mokytoja Vyresnioji mokytoja Aukštasis

19

Dovilė Murnikienė

Spec.pedagogė, logopedė

spec.pedagogė

Aukštasis

20

Vilija Bieliauskė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštesnysis

21

Kamilė Kneitienė

Mokytoja

Mokytoja

Aukštasis

22

Dalia Tamošauskienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

23

Loreta Čiuželienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Mokytoja metodininkė

Aukštasis

24

Aušra Dargienė

Specialiojo ugdymo pedagogė-logopedė

Spec.pedagogė-logopedė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

25

Sonata Pakalniškienė

Logopedė, spec. pedagogė

Spec.pedagogė-logopedė metodininkė

Aukštasis magistro laipsnis

26

Rasa Gedvilaitė

Judesio korekcijos mokytoja

Metodininkė

Aukštasis

27

Karolina Dausynienė

Mokytoja

Mokytoja 

Aukštasis

28

Jūratė Kensminienė

Meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis

29

Ramutė Diekontienė

Mokytoja Vyresnioji mokytoja Aukštasis
30

Lina Simutienė

Mokytoja Vyresnioji mokytoja

Aukštenysis

31 Lilija Srėbaliūtė Mokytoja Mokytoja Profesinis bakalauro
32 Asta Janutė Judesio korekcijos mokytoja Vyresnioji mokytoja Aukštasis