Mąstymo mokykla. Veikli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti bendruomenė, kurioje kiekvienas asmuo atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.
 
 
 
 
Teikti kokybiškas ir šiuolaikiškas, vaikų poreikius atitinkančias, švietimo ir priežiūros paslaugas saugioje, įtraukiančioje aplinkoje.