Aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, sociakultūrinė ugdymo įstaiga orientuota vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jų gebėjimų sklaidą, laisvo, doro ir atsakingo žmogaus ugdymą.
 
 
 
Kryptingai ir sistemingai bendradarbiauti „ŠEIMA-VAIKAS-PEDAGOGAS“. Tobulinti vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programas, realizuoti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos galimybes, bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas užtikrinančias vaikų saugumą ir darnų vystymąsi, specialiai organizuotomis pedagoginėmis sąlygomis ugdyti vaikus su raidos sutrikimais