Menu Close

Pristatėme Mąstymo mokyklos metodiką

Birželio 11 d. Plungės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarime pristatėme mūsų darželyje taikomą Mąstymo mokyklos metodiką. Taip pat parodėme visų logopedžių individualių užsiėmimų video montažą, kuriame vaizdžiai atsispindėjo Mąstymo mokyklos įrankiai bei jų panaudojimo galimybės vaikų kalbos ir pažintinių gebėjimų ugdyme.

#Thinking

Skip to content