Menu Close

Projektas “Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas, taikant Mąstymo įpročių metodą” 

2022 m. Rugsėjo 16 -17 dienomis mūsų pedagogės dalyvavo projekto “Kryptingas vaikų mokymosi
mokytis kompetencijų ugdymas, taikant Mąstymo įpročių metodą” baigiamajame
renginyje. Jame buvo pristatyti įgyvendinto projekto rezultatai, su partneriais dalintasi gerąja
patirtimi ir aptartos tolimesnės bendradarbiavo ir mokymosi galimybės.

#Thinking

Skip to content