Menu Close

Apie Mąstymo mokyklą

Viešinimo ženklas.ESFIVP I 1

PLUNGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ – PROJEKTO PARTNERIS

Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas, taikant „mąstymo įpročių“ metodą“.

Projekto tikslas – sustiprinti vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą. 

Projekto metu kiekvienoje įstaigoje bus įdiegtas „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodas: apmokyti pedagogai, parengti mentoriai, patobulintos ugdymo programos, parengtos rekomendacijos. Metodika bus taikoma kiekvienoje grupėje, kiekvienoje ugdomojoje veikloje.

Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą sustiprės projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų mokymosi mokytis kompetencija bei padidės ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo kokybė.

Projekto partneriai:
Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Kėdainių raj. Akademijos gimnazija, Prienų raj. Stakliškių gimnazija, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“.

Projekto vertė 116876,05 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.
Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0027.
Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2021/10/08.

———————————————

Mąstymo mokykla

 

 

Skip to content