Menu Close

Mąstymo žemėlapiai

Vaikai pažįsta pasaulį skirtingais būdais, todėl organizuodami jų ugdymo(si) procesą, turime ieškoti kuo įvairesnių pažinimo galimybių. Be to, siekiant ugdyti įvairius įgūdžius ir suvokimą, reikia taikyti skirtingus ugdymo(si) metodus. Lopšelio-darželio „Pasaka“ mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, specialiojo ugdymo programas, sėkmingai taiko mąstymo gebėjimus ugdančius vizualius įrankius – MĄSTYMO ŽEMĖLAPIUS. 

Skip to content