Menu Close

Veiklos dokumentai

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” 2021-2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” 2021-2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIAI

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” DARBO TARYBOS NARIAI

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TARYBOS PROTOKOLO IŠRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

PLUNGĖS LOPČELIO-DARŽELIO “PASAKA’ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO, ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” INFORMACIJA APIE VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMĄ VIEŠAJAME JURIDINIAME ASMENYJE

 

 

 

Skip to content