Menu Close

Darbo laikas

 

  Lopšelis-darželis dirba 5 dienų darbo savaitę.
  Grupių darbo laikas:

  • Lopšelio (1,5-3 m.) grupės dirba 7:30 val. iki 18:00 val. (10,5 val. režimu).
  • Darželio (3-7 m.) grupės dirba 7:30 val. iki 18:00 val. (10,5 val. režimu).
  • Budinti auklėtoja vaikus priima aktų salėje nuo 7:00 val.
  • I-V įstaigoje veikia prailgintos dienos grupė nuo 18:00 iki 19:00 val.
  • Viena specialiųjų poreikių vaikų grupė dirba 24:00 val. režimu.

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Atostogos lopšelyje-darželyje numatomos liepos arba rugpjūčio mėn. pagal atskirą Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką.

Vaikų lankomumas registruojamas grupių auklėtojų dienynuose ir vaikų  lankomumo apskaitos žiniaraščiuose.

Vaikui susirgus, tėvai (globėjai) informuoja auklėtoją apie jo ligą, o jam pasveikus, pateikia gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

 

Administracijos darbo laikas: I-V 8:00 – 17:00 val.
Prieššventinėmis dienomis – 1 (viena) valanda trumpiau.

 

 

 

Skip to content