Menu Close

Burbulo žemėlapis

BURBULO (APIBŪDINIMO) ŽEMĖLAPIS

Burbulo

 

Mąstymo procesas: Mąstymo žemėlapis, skirtas apibūdinti daiktą, atmosferą, žmogų, veikėją ar pan. 
Būtina naudoti apibūdinančius žodžius – būdvardžius ar jų frazes, pažyminius.

Žemėlapio pristatymas: Kai jis pirmą kartą pristatomas mokiniams, jis dažnai būna autobiografinis. Mokinys įrašo savo vardą į langelį viduryje ir kiekviena eilutė veda prie būdvardžio apie save, galbūt su nuotraukomis. Mokinys užrašo kuo daugiau atsakymų, kiekviename pateikdamas vieną būdvardį ar jų frazes, kuriuo mielai dalijasi su kitais mokiniais.

Šis mąstymo žemėlapis taip pat gali būti naudojamas savybėms, elementams ir charakteristikoms išsigryninti/pristatyti.

Žemėlapio įtvirtinimas: Kai mokiniai tokiu būdu pasinaudojo įrankiu, visi mokytojai naudoja tą patį įrankį, kai prašo apibūdinančių žodžių.

Tai naudinga priemonė mokinių:

  1. rašomosios kalbos tobulinimui,
  2. žodyno plėtrai,
  3. mokymuisi naudojantis visai pojūčiais,
  4. argumentavimui.

Užduotis: Prie „ekspertų“ stalo pasidalinkite pavyzdžiais, kada mokinių gali būti paprašyta apibūdinti veikėją, objektą ar reiškinius. Surinkite kuo daugiau pavyzdžių, paaiškinkite, kur galima naudoti šį įrankį.

Skip to content