Menu Close

Paslaugos

                „Kaip negalima patraukti augalo viršūnės, kad jis imtų greičiau augti, taip negalima pagreitinti ir asmenybės tobulėjimo skubinant, raginant ar traukiant“.

                                                 V. Lepečkienė
Mūsų darželyje į sveikųjų vaikų būrį sėkmingai integruotos dvi specialaus ugdymo grupės, kuriose ugdomi ir lavinami vaikai su įvairiais specialiaisiais poreikiais.
Pagrindinis mūsų tikslas – atsižvelgiant į potencines psichines ir fizines savybes, parengti vaiką integravimuisi į bendro lavinimo ar jo vystymosi sutrikimą atitinkančią ugdymo įstaigą.
Svarbiausia pedagoginės – metodinės veiklos kryptis: korekcinis – ugdomasis darbas. Kiekvienos grupės vaikus ugdo specialioji pedagogė, logopedė, auklėtojos; fizinė negalia lengvinama gydomąja mankšta ir masažu, visa tai atlieka gydomosios mankštos mokytoja.
Tinkamai organizuoti specialiųjų poreikių vaikų ugdymą bei korekciją yra ilgas ir sudėtingas procesas, kurio metu derinami bendrieji ir specialieji ugdymo principai. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymą lopšelyje-darželyje organizuoja specialiojo ugdymo komisija. Jos pagrindinis uždavinys -ugdyti harmoningą asmenybę, grindžiant ugdymą humanistine nuostata į vaiką, pripažįstant teisę būti savimi, augti sau prieinamu lygiu ir tempu, tenkinant specialiuosius poreikius, saugioje ugdomojoje aplinkoje; rūpintis ir stiprinti vaikų psichofizinę sveikatą, vykdant abilitacijos procesą, stengtis specialiųjų poreikių vaiką maksimaliai paruošti savarankiškam gyvenimui. Sujungti įstaigos bendruomenę bendram tikslui – vaiko brandinimui mokyklai, integracijai į visuomenę ir ugdymo tęstinumui užtikrinti.
 Specialistų komanda dirba kūrybinio – kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdama į vaikų negalę, jų individualius gebėjimus, fizinę bei psichinę brandą.
Atsižvelgiant į vaikų raidos sutrikimų ypatumus, tėvų lūkesčius, šeimos tradicijas, numatomi individualūs ugdymo metodai ir sudaroma individuali ugdymo programa, kuri atitinka individualius vaikų sugebėjimus ir remiasi jais įveikiant sunkumus. Ugdymo individualizavimo kokybė yra pasiekta tada, kai kiekvienas vaikas turi maksimalias galimybes įgyti jo gebėjimus atitinkančios patirties.
Individualios ugdymo programos tikslas ir uždaviniai įgyvendinami taikant įvairius metodus.
 Įstaiga turi bendrą sporto – muzikos salę, judesio korekcijos salę su pritaikyta įranga, spec. pedagogo ir logopedo kabinetus.

 

 

 

 

Skip to content