Menu Close

Mąstymo / elgesio įpročiai

Ar įmanoma pakeisti įgimtą gebėjimą mąstyti?

Harvardo profesoriaus Davido Perkinso įsitikinimu, MĄSTYMAS – TAI KULTŪRINIO RAŠTINGUMO ELEMENTAS. Ir jis gali būti tobulinamas!

Mąstymo įgūdžiai – tai ne intelektas. Nors aukštą intelekto koeficientą (IQ) turintys žmonės geba geriau ir greičiau įžvelgti dėsningumus, tačiau dažnai neišeina iš standartinio mąstymo rėmų ir mąsto taip, kaip įprasta jų aplinkos kultūroje.

Mąstyti reikia mokėti. Yra sukurta nemažai metodikų, MOKANČIŲ MOKYTI. Jų tikslas: kad švietimo įstaigos taptų MĄSTYMO KULTŪROS UGDYMO mokyklomis (THINKINGSCHOOL) – bendruomenėmis, kuriose kiekvienas narys dalinasi bendrais įsipareigojimais, domisi ugdymo procesu ir siekia į jį įnešti savo indėlį, ugdant mąstantį žmogų.

Ugdytinių, lavinamų pagal MĄSTYMO KULTŪROS UGDYMO metodiką (THINKINGSCHOOL), pasiekimuose atsispindi gebėjimai atlikti įvairias veiklas tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant.

Vaiko ugdymasis ir pasiekimai labai priklauso nuo jo elgesio ir įpročių: siekio tobulėti, nuolatinio domėjimosi ir noro plėsti akiratį, nuo užsispyrimo įveikti klaidas bei tikėjimo savo gebėjimais ir jėgomis. Todėl MĄSTYMO KULTŪROS UGDYMO mokykloje (THINKINGSCHOOL) yra svarbūs MĄSTYMO / ELGESIO ĮPROČIŲ susitarimai bei jų laikymasis.

Plungės l/d „Pasaka“ pedagogai, vadovaudamiesi MĄSTYMO KULTŪROS UGDYMO mokyklos (THINKINGSCHOOL) metodika, ypatingą dėmesį skiria šiems MĄSTYMO / ELGESIO ĮPROČIAMS: 

 1. ATKAKLUMAS

Laikykitės tikslo! Nemeskite užduoties jos nebaigę, siekite rezultatų. Nepasiduokite. Ieškokite būdų judėti į priekį.

 2. IMPULSYVUMO VALDYMAS

  Duokite sau laiko! Pagalvokite prieš veikdami, būkite ramus, dėmesingi,  apgalvojantys.

3. NUOŠIRDUS IR EMPATIŠKAS KLAUSYMASIS
Supraskite kitus!  Skirkite savo protinės energijos kitų idėjoms ir mintims. Pasistenkite suprasti kito požiūrį ir jausmus.
 4. MĄSTYMO LANKSTUMAS
Pažiūrėkite į viską kitaip! Sugebėkite pakeisti savo požiūrio tašką, matyti alternatyvas, apsvarstyti kitas galimybes.
 5. MĄSTYMAS APIE SAVO MĄSTYMĄ (metapažinimas)

Žinokite,  ką žinote! Supraskite savo mintis, strategijas, jausmus, veiksmus ir jų poveikį kitiems.

 6. TIKSLUMO SIEKIMAS

Patikrinkite dar kartą! Visada siekite geriausių rezultatų. Užsibrėžkite aukštus standartus. Tikrinkite ir ieškokite būdų nuolatos tobulėti.

 7. KLAUSIMŲ KĖLIMAS IR PROBLEMŲ SUVOKIMAS

Kaip žinote tai, ką žinote? Nebijokite kelti klausimus. Žinokite, kokių duomenų Jums reikia ir plėtokite klausinėjimo  strategijas informacijai gauti.  Raskite problemas, kurias reikia spręsti.

 8. TURIMŲ ŽINIŲ TAIKYMAS NAUJOSE SITUACIJOSE

Naudokite tai, ką išmokote! Turėkite prieigą prie jau turimų žinių ir  pritaikykite žinias naujose  situacijose.

9. AIŠKUS IR TIKSLUS MĄSTYMAS BEI BENDRAVIMAS

Kalbėkite aiškiai!  Siekite aiškumo bendraudami tiek  žodžiu, tiek raštu.  Venkite apibendrinimų, iškraipymų, išpūtimo, netikslumų.

10. DUOMENŲ SURINKIMAS NAUDOJANT VISUS POJŪČIUS

Naudokitės gamtos suteiktomis galimybėmis! Atkreipkite dėmesį į pasaulį aplink jus. Rinkite  informaciją visais jutimais: skoniu, lytėjimu, kvapu, klausa ir rega.

11. KŪRYBA, ĮSIVAIZDAVIMAS, INOVACIJOS

Išbandykite kitokį būdą! Generuokite naujas ir neįprastas idėjas, originalumą, laisvumą.

12. REAGAVIMAS SU NUOSTABA IR PAGARBA

Džiaukitės atrasdami! Raskite pasaulį nuostabų, paslaptingą, intriguojantį fenomenaliais reiškiniais ir grožiu.

13. ATSAKINGAS RIZIKAVIMAS

Rizikuokite! Ieškokite nuotykių, gyvenkite nenuobodžiai.  Nuolatos išbandykite naujus dalykus.

14. HUMORO SUPRATIMAS

Šiek tiek pasijuokite! Raskite tai, kas netikėta, žaisminga, smagu. Sugebėkite pasijuokti iš savęs.

15. MĄSTYMAS DRAUGE

Dirbkite kartu! Sugebėkite dirbti ir mokytis kartu su kitais. Dirbkite komandoje.

16. ATVIRUMAS NUOLATINIAM MOKYMUISI Mokykitės iš patirčių! Didžiuokitės, bet likite kuklūs, pripažindami, kad yra dalykų, kurių nežinote. Atsispirkite sąstingiui.
Skip to content