Menu Close

2017 RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA “KURIAME VAIKAMS”

Konferencija KURIAME VAIKAMS 5          2017 m. balandžio 11 d. Plungės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ buvo suorganizuota Respublikinė metodinė – praktinė konferencija “Kuriame vaikams”. Organizuojamos konferencijos tikslas buvo pasidalinti gerąja darbo patirtimi, kūrybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą.

          Sulaukėme gausaus būrio konferencijos dalyvių, t.y. ikimokyklinio ugdymo pedagogų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų,  dalyvavo Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, mokytojai, logopedai, psichologai, specialieji pedagogai logopedai.

Skaityti pranešimų, ir pasisemti idėjų iš savo kolegų atvyko net 56 pedagogai. Sulaukta svečių iš įvairių ugdymo įstaigų : Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“, Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“, Telšių „Vilties“ mokyklos, Plungės specialiojo ugdymo centro, Plungės miesto ikimokyklinių įstaigų „Raudonkepuraitė“, „Saulutė“, „Vyturėlis“, „Nykštukas .

          Konferencijos atidarymo metu Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Irena Petreikienė pasveikino visus dalyvius ir pasidžiaugė, kad pedagogai dalinasi gerąja darbo patirtimi, siekia aukštesnės mokymo kokybės, keičiasi idėjomis. Ji palinkėjo visiems aktyviai bendradarbiauti, ieškoti kūrybinių išraiškų, netradicinių formų ir metodų darbui su vaikais, būti atviriems, kurti jaukią vaikų lūkesčius atliepiančią aplinką. Visus dalyvius pasveikino lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai. Konferencijos metu pristatyta  per 30 įvairių pranešimų ir veiklų. Pedagogai ir svečiai pristatė savo sukurtas arba pritaikytas konkrečiai veiklai mokymo priemones, dalijosi patirtimi, kaip sekasi jomis naudotis. Apibendrinant konferenciją buvo padaryta išvada, kad tikslingai ir kūrybiškai naudojamos mokymo priemonės gali padėti pedagogui lengviau pasiekti ugdomuosius tikslus, padaryti veiklą patrauklesnę ir įdomesnę, padėti vaikams ugdytis. Kiekvienas šios konferencijos metu pristatytas projektas, tai žingsnis į vaiko širdį –  džiaugsmingų, teigiamų emocijų, žinių šaltinis.

          Konferencijos tikslas ir uždaviniai pasiekti –  pedagogės džiaugėsi pasidalintomis idėjomis, mintimis, kūrybiniais ieškojimais. Dėkojame kolegėms už aktyvų dalyvavimą konferencijoje, išsakytas mintis, už įdomius ir naudingus pranešimus, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Informaciją parengė:

Plungės l/d „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Čiuželienė

Plungės l/d „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Loreta Grigaitytė

{gallery}2017_KONFERENCIJA_KURIAME_VAIKAMS:::0:0{/gallery}

 

Skip to content