Menu Close

2021 MŪSŲ DOVANĖLĖS LIETUVAI

7

7

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės Tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

         

          Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją. Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką, surengėme piešinių parodą „Mažoj širdelėj visa Lietuva“ , vaikučiai piešė savo Tėvynę taip, kaip ją mato ir supranta. Kiekvienas piešinys tai mažų žmonių, meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė Lietuvai.

„Voveriukų“ ir „Kodėlčiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių parodoje „Lietuva mano širdyje ir delnuose“ (mokytojos Elena Smilgevičienė, Edita Genutė), „Pumpurėlių grupės ugdytiniai dalyvavo akcijoje „Gražiausios spalvos trys“ (mokytojos Alma Kleinauskienė, Vitalija Rėkašienė), „Ežiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo foto konkurse „Lietuvą matau“ ir virtualioje poezijos šventėje “Tėvyne, Tau gražiausi žodžiai” (mokytoja Vilma Garbienė).

Bendruomenė dalyvavome Plungės Kultūros centro organizuojamose akcijose „Vėliava tavo languose“, trispalviais akcentais dabinome langus, bendruomenės iškeptą pyragą pristatėme virtualiose bendruomenės vaišėse „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“.

Siekiant ugdyti vaikų tautiškumą, pagarbą savo tautai, kultūrai, meilę poezijai, padedami grupių mokytojų, tėvelių vaikai mokėsi deklamuoti eilėraščius apie gimtinę. Tai puiki galimybė skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui. Ugdytiniai deklamavo gražiausius posmus Lietuvai ir nupynė eilėraščių pynę. Renginiai palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

Didelis DĖKUI už gražias iniciatyvas bendruomenei ir mokytojoms Almai Kleinauskienei, Vitalijai Rėkašienei, Vilijai Bieliauskei, Loretai Grigaitytei, Elenai Smilgevičienei, Dovilei Murnikienei, Rasai Gedvilaitei kurios surengė parodą ir kūrybiškai apipavidalino mūsų įstaigos edukacinę aplinką.

Tokia graži Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė buvo mūsų lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Čiuželienė

 

MŪSŲ YOUTUBE KANALE: NUPYNĖME EILĖRAŠČIŲ PYNĘ LIETUVAI 

 

 

 collageKaciukai.jpg

 

{gallery}2021_02_16:::0:0{/gallery}

Skip to content