Menu Close

Metodinė diena lopšelyje-darželyje “Pasaka”

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė džiaugiasi, kad rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje-praktinėje dienoje „Iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys, taikant mąstymo mokyklos įrankius“ aktyviai dalyvavo viso rajono ikimokyklinių įstaigų vadovai, pedagogai. Sulaukėme svečių iš lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Vyturėlis“, „Raudonkepuraitė“, „Rūtelė“, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos. Metodinės dienos dalyviai ne tik stebėjų mokytojų veiklas, taikant Mąstymo mokyklos įrankius, bet ir apsilankė grupėse, susipažino su Mąstymo kultūros puoselėjimu lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Dėkojame mūsų darželio mokytojams už lyderystę bei pasidalijimą savo darbo patirtimi, o svečiams už nuoširdų ir betarpišką bendravimą ir bendradarbiavimą.

#Thinking

Skip to content