Menu Close

Projektas “Žaidimai moko”. Spalio mėn. veiklos

Mūsų darželio vaikai kartu su savo mokytojomis ir logopede Sonata Pakalniškiene dalyvauja Respublikiniame prevenciniame projekte ” Žaidimai moko”, kurį organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. Organizuojamos patrauklios veiklos vaikams, kad jie būtų motyvuoti ir aktyvūs. Tam pasitarnauja žaidimai. Tai pagrindinė vaikų ugdymo(si) forma. Veiklos praturtinamos įvairiomis žaismingomis priemonėmis bei užduotimis, stimuliuojančiomis ugdytinių kalbą, lavinančiomis mąstymą, kūrybiškumą, skatinančiomis tyrinėjimą, mokančiomis mokytis ir kt. Remiantis parengtos programos turiniu, mokytojai išbando įvairias siūlomas veiklas, ekperimentus, kūrybinius darbus. Aptardami veiklas vaikai naudoja Mąstymo mokyklos įrankius, lavinamas kūrybiškas mąstymas, gebėjimas spręsti problemas bei rišliai reikšti mintis, samprotauti bei diskutuoti, atsakyti į aukštesnio lygio klausimus. Spalio mėnesio tema “Rudeniška žaismė ir atradimai”. Foto iš veiklų “Ruduo floristas”, “Kur gyvena vėjas?”; “Rudens skaičiavimai ir matavimai “; “Kelionių traukinys” ir kt.

#Tinking

Skip to content