Menu Close

2018 PROJEKTAS “ŽAIDIMAI MOKO”

Logotipas        

          Žaidimas – pagrindinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla. Žaisdami vaikai įgyja žinių, išmoksta bendrauti. Kiekvienas amžiaus tarpsnis išugdo įvairius gebėjimus, todėl labai svarbu parinkti ugdomuosius žaidimus, kurie atitiktų vaikų amžių. Veikla turi būti įdomi, nei per lengva, nei per sunki.

                      Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, būdingi erdvės, laiko, regimojo suvokimo sutrikimai, neišlavėję riešo, rankų pirštų judesiai. Vaikai praleidžia svarbias ir nepastebi trūkstamų detalių, neranda skirtumų piešiniuose. Pasikeitus kūno padėčiai neretai sumaišo, kur yra viršus ir apačia, kairė ar dešinė, nepakankamai gerai orientuojasi popieriaus lape.
                      Lopšelio – darželio logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Sonata Pakalniškienė šiais mokslo metais dalyvavo   Respublikiniame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“, kurį organizavo Kelmės psichologinė pedagoginė tarnyba.
                      Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius, gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
                      Veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į organizatorių sudarytą programą, individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus ir galimybes. Per šias veiklas vaikai atliko įvairiausias užduotis, stebėjo vienas kito darbą, turėjo galimybę pastebėti, ką kitas daro neteisingai.
                      Projektas labai naudingas, įdomus ir prasmingas. Jis padėjo lavinti svarbias ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas: bendravimo, bendradarbiavimo; kūrybiškumo; minties raiškos skatinimo. Dalyvavimas šiame projekte parodė, į ką reikia atkreipti dėmesį, kokias užduotis parinkti. Naujomis užduotimis paįvairintas logopedinių užsiėmimų turinys, o svarbiausia – vaikams buvo linksma. Pasisemta daug patirties ir vykdant projektą ir dalyvaujant projektą apibendrinančioje Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Žaidimai kviečia, moko, augina“.

Logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Sonata Pakalniškienė

{gallery}2018_ZAIDIMAS_MOKO:::0:0{/gallery}

Skip to content